L'Escola

D'ON VENIM?

L’escola de circ Quina Gràcia es crea l’any 2002 a partir de la necessitat de crear un lloc on els nens i nenes puguin conèixer el món del circ i les seves tècniques, en un ambient educatiu i fomentant el seu desenvolupament motor i cultural.

Basa la seva feina en la promoció i realització de tota mena de projectes i activitats orientades a afavorir el circ i l’espectacle en totes les seves vessants artístiques.

La gestiona l’associació cultural “Escola Quina Gràcia” que està formada pels mateixos professors garantint-ne l’autonomia.

Tot s’inicià al picolo circus. Un espai de creació de circ, local d’assaig i de tallers per adults en el cor del barri de gràcia, que l’any 2002 decideix arribar també als més petits.

A partir d’aquí l’espai es va anar quedant petit i l’escola va passar a fer servir les diferents instal·lacions del barri. Aquest sistema és el que encara ara utilitza per fer les seves classes.

L’any 2008 es va crear l’associació cultural, per poder créixer, tenir independència jurídica, política i social.

Projecte

QUIN ÉS EL NOSTRE PROJECTE?

Volem ser un centre de promoció i aprenentatge de diferents tècniques de circ.

Apostem per un tracte personal i molt proper que ens obliga a treballar en grups reduïts que ens permeten atendre diferents realitats i perfils. Ens agrada que cadascú pugui desenvolupar-se al seu ritme.

L’escola va dirigida a infants d’entre 6 a 13 anys i té l’objectiu de contribuir en el creixement personal dels seus alumnes a través del món del circ.

Les classes culminen en la creació d’un espectacle que es genera de manera conjunta entre alumnes i professors. Tothom posa el seu gra de sorra per tirar-lo endavant.

El circ, per la seva condició de nòmada, sempre ha estat un espai de integració de diferents costums i cultures. Per tant, és un espai ideal per transmetre valors com la diversitat, el respecte, la solidaritat… i l’educació en valors en general.

Objectius

OBJECTIUS GENERALS DE L'ESCOLA

1. Potenciar, mitjançant les diferents tècniques de circ, el treball individual a diferents nivells: lateralitat, equilibri, concentració, coordinació, expressivitat, ritme i auto superació.

2. Promoure el desenvolupament de l’alumne mitjançant l’activitat física i artística en el temps de lleure.

3. Donar a conèixer el món de les arts circenses entre els infants del barri de gràcia.

4. Crear un espectacle de final de curs on posar en escena les habilitats apreses i participar de tota la seva producció.

5. Potenciar actituds participatives per generar iniciatives i propostes tan individuals com de grup.

6. Promoure la creativitat dels alumnes.

7. Treballar la constància i la paciència front a la immediatesa, d’un món tan accelerat com en el que estem vivint.

8. Aprendre a respectar els companys, els professors i el material.

OBJECTIUS ESPECÍFICS PER A CADA GRUP D'EDAT

DE 6 A 9 ANYS

1. Conèixer el seu propi cos a nivell motriu.

2. Realitzar les diferents figures tècniques de base dels aeris, l’acrobàcia, els malabars i els elements d’equilibri pertinents al grup on es troba ubicat cada alumne.

3. Treballar diàriament per aconseguir assolir els elements tècnics.

4. Descobrir l’expressió corporal a través dels jocs teatrals i el clown.

5. Identificar els elements practicats amb la terminologia pertinent.

A PARTIR DE 10 ANYS

1. Dominar i adquirir el control adequat de les diferents tècniques apreses.

2. Promoure la creativitat.

3. Afrontar petits reptes que els suposin una superació personal.

VÍDEO

IMATGES

NACHO REVENTÓS

Qui sóm?

L’equip de professors està format per artistes i professionals del circ i l’educació física. Amb experiència en la docència de les diferents disciplines artístiques, així com en la posada en escena i direcció d’espectacles.

Què fem?

GRUPS

Els participants de l’escola es distribueixen en grups de diferents edats i nivells per tal de fer una progressió adequada i adaptada a cada individu.

Aquests tenen una ràtio màxima de 10 alumnes per professor i els noms dels mateixos s’han escollit per donar a conèixer i estimular l’interès dels nostres referents, artistes reconeguts del món del clown.

GRUP XARLOT
Nens de 6 a 7 anys

GRUP KEATON
Nens de 8 a 9 anys

GRUP RIVEL
Nens de 10 a 11 anys

GRUP MARX
Nens de 12 a 13 anys

PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS

El curs escolar es divideix en tres grans blocs:

Bloc de tècnica específica, on els alumnes descobriran i milloraran les habilitats en cadascuna de les disciplines.

Bloc de creació artística, on experimentaran diferents combinacions i propostes on aplicar la tècnica apresa.

Bloc d’assaig i preparació de l’espectacle final de curs on es combinen les anteriors propostes en una posada en escena.

Els alumnes realitzen diferents disciplines cada setmana.

Un cop al trimestre es duen a terme classes obertes, on els pares i la gent del barri poden venir a veure el funcionament de l’escola i provar el nostre sistema de treball.

L’espectacle de final de curs, és una mostra de treball realitzat al llarg de l’any a la vegada que un esdeveniment creat i produït pels propis alumnes.

Disciplines

ACROBÀCIA

L’acrobàcia és la base fonamental del circ. Una gran part del conjunt de números que es realitzen a la pista són aplicacions o desenvolupaments de la tècnica acrobàtica.

A les famílies del circ el primer que s’ensenya és l’acrobàcia: tombarelles, rodes, rondada, mortals, fic-flacs i verticals. Qualsevol artista de circ és capaç (o ha ha de ser capaç) de fer cabrioles acrobàtiques.

EQUILIBRIS

Hi ha molts materials que permeten el treball dl equilibris al circ, i cada un acaba essent una tècnica per ella mateixa.

A l’escola posem en pràctica diferents disciplines:

El rola-rola que consisteix a mantenir-se sobre d’un cilindre en moviment. Es poden fer nombrosos pisos de cilindre i tauló, i acostuma a utilitzar-se com a tècnica complementària del malabarisme, donant-li més risc i emoció.

El monocicle, que és una bicicleta d’una roda. Viatjar amb monocicle és ja un exercici d’equilibri. Però amb monocicle es desenvolupen moltes variants: Es pot utilitzar per damunt del cable, per fer malabars; … a l’escola utilitzem els pedals i tricicles per a treballar la iniciació a aquesta tècnica.

Les xanques consisteixen en allargar-se les cames mitjançant una prolongació amb barres de fusta o alumini. Malgrat sembli fàcil el seu funcionament, necessita una perfecta harmonització entre les mans i els peus. Fem servir xanques de recolzament i xanques lligades.

TRAPEZI

El trapezi és la traspolació de l’acrobàcia o de les figures d’aeris a l’aire. Pot tractar-se de trapezi volant o de trapezi estàtic o fix.

El trapezi volant és una de les disciplines més difícils i sacrificades del circ. Això i el fet que és també d’aparatós muntatge, fa que aquesta tècnica sigui de les que menys s’utilitzin avui dia.

El trapezi fix o estàtic consisteix en una estructura metàl·lica ancorada a terra i on s’hi penja un trapezi. L’ àgil o àgils hi fan figures sols o ajudats d’un portor.

A l’escola s’utilitzarà aquest i per començar, es faran figures individuals i senzilles. Més endavant, es practicaran figures amb portor i àgil i de més dificultat.

Un cop passats el primer i segon nivell de l’escola utilitzarem les teles.

CLOWN

Enmig de la pista el pallasso ho té pelut. Ha de fer riure. Per aconseguir-ho ha de fer servir-ho tot, des de les parts més insignificants del seu cos fins les tècniques més complexes, els recursos més insòlits i els instruments més indescriptibles.

Es treballarà el pallasso a partir de jocs teatrals i es crearan gags a partir de la improvisació en la posada en escena de números còmics.

Aquesta activitat ens ajudarà per treballar la posada en escena de totes les altres activitats en l’espectacle final de cada curs.

MALABARS

El malabarisme consisteix a suspendre uns objectes a l’aire i, tot desafiant la llei de la gravetat, dibuixar en l’espai formes i figures cada vegada més complicades i de molta estètica visual.

Els materials més corrents són: les pilotes, les anelles i les bitlles, però també es poden utilitzar objectes d’ús quotidià, com barrets, plats, paraigües, llibres i un llarg etcètera. Una forma ja més sofisticada seria l’ús de torxes enceses.

Una altra tècnica malabar, aquesta provenint de la Xina i que és molt popular entre els infants d’aquest país, és el joc del diàbolo, que s’ha convertit, amb molt d’èxit, en un número de circ i s’han creat tot tipus de variants. Consisteix bàsicament a llençar enlaire un rodet (“el diable”) i entomar-lo mitjançant un cordill.

Aquestes tècniques requereixen, com gairebé totes les altres tècniques de circ, molta pràctica.

MÀGIA

També anomenat taller d’il·lusionisme i prestidigitació, el primer perquè es crea il·lusió i el segon el seu nom indica l’aprenentatge de l’habilitat, la destresa dels dits.

Realitzarem jocs d’ingeni i de màgia en les seves diferents vessants, experimentem la màgia amb malabars, general, de saló, mentalisme, màgia d’aprop, màgia còmica. treballarem la presentació, crearem diferents personatges còmics, trobarem aquest ambient màgic on l’impossible esdevé possible.

On ho fem?

ESCOLA NÒMADA

Som una escola nòmada. No tenim un espai físic propi i per tant, el lloc de pràctica es al gimnàs de les escoles públiques.

Establim convenis amb les escoles de cessió d’espai i com a contraprestació fem un espectacle a l’any per l’escola, els cedim el material, etc.

ESCOLA DE CIRC

ESCOLA PATRONAT DOMÈNECH
Dilluns de 17.45 a 20.00 h.
Dimarts de 18.00 a 20.00 h.
Dijous de 18.00 a 20.00 h.

Calendari

Curs 2017/18 –  Patronat Domènec

– Classes de dilluns: comença el dilluns 2 d’octubre de 2017 i finalitza el dilluns 18 de juny de 2018

– Classes de dimarts: comença el dimarts 3 d’octubre de 2017 i finalitza el dimarts 19 de juny de 2018

 – Classes de dijous: comença el dijous 5 d’octubre de 2017 i finalitza el dijous 21 de juny de 2018

 

Les classes obertes

– Dilluns: 18 de desembre 2017

– Dimarts:  19 de desembre 2017

– Dijous:  14 de desembre 2017

Aquests dos dies (per grup) podeu venir durant tota la classe per veure l’evolució del vostre fill/a en totes les tècniques

 

L’espectacle final de curs

Més endavant ja us informarem del dia, l’hora i lloc

 

Sortida Nadal Quina Gràcia

Anirem a veure un espectacle de circ al Raluy. En breu més informació.

Festius

Curs 2015/16 Patronat Domènec

Vacances de Nadal

Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener 2018 ambdos inclosos

Darrera classe:

– dilluns 18 de desembre 2017

– dimarts 19 de desembre 2017

– dijous 21 de desembre 2017

Reprenem les classes el:

– dilluns 8 de gener 2018

– dimarts 9 de gener 2018

– dijous 11 de gener 2018

 

Vacances de Setmana Santa

Del 24/03/2018 al 2/4/2018 ambdos inclosos.

Darrer dia de classe:

– dilluns 19/03/2018

– dimarts 20/03/2018

– dijous 22/03/2018

Reprenem classe:

– dilluns 9/4/2018.

– dimarts 3/4/2018.

– dijous 5/4/2018.

 

Festes locals i Estatals en dilluns, dimarts o dijous.

12 d’octubre. Festa del Pilar (dijous)

1 de maig Festa del Treball (dimarts)

21 de maig Segona Pasqua (dilluns)

 

Dies de lliure disposició en dilluns, dimarts o dijous

7 de desembre. Constitució (dijous)

12 de febrer. Carnestoltes (dilluns)

30 d’abril. Festa del Treball (dilluns)

ESCOLA TURÓ DEL CARGOL
·
Dimecres de 17.30 a 20.00 h.
·

Calendari

Curs 2017/18 Dimecres 17:30 a 20:00 Turó del Cargol

 L’escola de Circ comença el dimecres 4 d’octubre de 2017 i finalitza el dimecres 22 de juny de 2018

 

Les classes obertes

Dimecres 20 de desembre 2017

Aquests dos dies podeu venir durant tota la classe per veure l’evolució del vostre fill/a en totes les tècniques

 

L’espectacle final de curs

Més endavant ja us informarem del dia, l’hora i lloc

 

Sortida Nadal Quina Gràcia

Anirem a veure un espectacle de circ al Raluy. En breu més informació.

Festius

Curs 2017/18 Dimecres 17:30 a 20:00 Turó del Cargol

Vacances de Nadal

Del 23 de desembre del 2017 al 7 de gener de 2018 ambdos inclosos

Darrera classe el dimecres 20 de desembre 2017

Reprenem les classes el dimecres 10 de gener 2018

 

Vacances de Setmana Santa

Del 24/3/18 al 2/4/18 d’abril ambdos inclosos.

Darrer dia de classe, dimecres 21/3/18

Reprenem classe el dimecres 4/4/18

 

Festes locals i Estatals en dimecres.

1/11/17 Tot Sants

6/12/17 Constitució

 

Dies de Lliure disposició en dimecres

Cap

ESCOLA COSTA I LLOBERA
·
Divendres de 14.30 a 16.30 h.
·

Calendari

Curs 2017/18 Divendres 14:30 a 16:00 Costa i Llobera

 L’escola de Circ comença el divendres 15 de setembre de 2017 i finalitza el divendres 15 de juny de 2018 (22 fi de curs)

 

Les classes obertes

Divendres 15 de desembre 2017

Aquests dos dies podeu venir durant tota la classe per veure l’evolució del vostre fill/a en totes les tècniques

 

L’espectacle final de curs

Més endavant ja us informarem del dia i hora

 

Sortida Nadal Quina Gràcia

Anirem a veure un espectacle de circ al Raluy. En breu més informació.

 

 

Festius

Curs 2017/18 Divendres 14:30 a 16:30 Costa i Llobera

Vacances de Nadal

Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener 2018 ambdos inclosos

Darrera classe el divendres 15 de desembre 2017 (22 fi trimestre)

Reprenem les classes el divendres 12 de gener 2018

 

Vacances de Setmana Santa

Del 24/03/2018 al 2/4/2018 ambdos inclosos.

Darrer dia de classe, divendres 16/03/2018 (23 fi trimestre)

Reprenem classe, divendres 6/4/2018.

 

Festes locals i Estatals en divendres

8 de desembre. Constitució

 

Dies de lliure disposició en divendres

Cap

Contacta

627542564 639586831

Gracia, Barcelona

hola@escolaquinagracia.com

NOM I COGNOMS (OBLIGATORI)

E-MAIL (OBLIGATORI)

ASSUMPTE

EL VOSTRE MISSATGE

captcha