Inscripció Escola Circ Infantil

Lloc

Actualment l’escola es troba fent classes a 2 centres educatius:

CEIP Patronat Domènech:

Dilluns de 18:00 a 20:00
Dimarts de 18:00 a 20:00
Dijous de 18:00 a 20:00

CEIP Turó del Cargol: 

Dimecres de 17:45 a 20:00

Perìode

d´inscripcions

1 – 30 Abril:

Renovació de plaça dels artistes que ja formen part de l’escola

A partir de l’1 de Maig:

Inici de la Inscripció general. Places limitades. Per ordre d’inscripció

Informació económica

Matricula:

25€ any

Quota:

60€ /mes per un dia de classe a la setmana

Quota Redüida

50€ /mes en cas de ser de l’escola Patronat Domènech o Turó del Cargol

55€/mes en cas de tenir germans a l’escola de Circ

*Els descomptes no son acumulables

Procés d´Inscripció

  • Omplir formulari d’preinscripció
  • Rebre el mail de prereserva de plaça
  • Pagar l’import de la matrícula de 25€ al número de compte facilitat abans de la data límit. (*import no reembolsable)
  • Rebre el mail de confirmació de plaça

Subvencions

L’escola de Circ Quina Gràcia es una entitat homologada per ajuntament de Barcelona que implica el reconeixement qualitatiu de la nostra activitat i us permetrà tenir accés a una subvenció a les famílies de l’escola de Circ, per a poder afrontar les quotes de l’activitat.