Inscripció Escola Circ Juvenil

Lloc

L’espai que utilitzem a l’escola juvenil és a:

CEE Vil·la Joana al Baixador de Vallvidrera

Dilluns i Dijous de 18:00 a 20:00
Dilluns de 18:00 a 20:00
Dijous de 18:00 a 20.00

Període

d´inscripcions

1 – 30 Abril:

Renovació de plaça dels artistes que ja formen part de l’escola

A partir de l’1 de Maig:

Inici de la Inscripció general. Places limitades. Per ordre d’inscripció

Informació econòmica

Matricula:

25€ any

Quota:

100€ /mes per dos dies de classe a la setmana

Quota Redüida

95€/mes en cas de tenir germans a l’escola de Circ

Procés d´Inscripció

  • Omplir formulari d’preinscripció
  • Rebre el mail de prereserva de plaça
  • Pagar l’import de la matrícula de 25€ al número de compte facilitat abans de la data límit. (*import no reembolsable)
  • Rebre el mail de confirmació de plaça

Subvencions

L’escola de Circ Quina Gràcia és una entitat homologada per ajuntament de Barcelona que implica el reconeixement qualitatiu de la nostra activitat i us permetrà tenir accés a una subvenció a les famílies de l’escola de Circ, per a poder afrontar les quotes de l’activitat.